VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O PODPRSENKU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

27.11.23 | Nechte se inspirovat

Se členy Triola klubu soutěžíme o podprsenku dle vlastního výběru. Do soutěže se můžete zapojit nákupem libovolného zboží na jakékoliv firemní prodejně TRIOLA.

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O PODPRSENKU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU
Se členy Triola klubu soutěžíme o podprsenku dle vlastního výběru. Do soutěže se můžete zapojit nákupem libovolného zboží na jakékoliv firemní prodejně TRIOLA.

Na zadní stranu kopie účtenky, kterou pro účel soutěže obdržíte, uvedete platný kontakt na Vaši osobu (e-mailovou adresu nebo telefon). Vhozením takto upravené kopie účtenky do zapečetěného boxu umístěného na prodejně a označeného textem: VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O PODPRSENKU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU se stanete účastníkem vánoční soutěže. Na každé z firemních prodejen bude vylosován jeden výherce. Soutěžíme o 24 podprsenek.                                                                            

I. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 1. 12. 2023 do 5. 1. 2024 a je určena pro soutěžící z Česka i Slovenska.

II. Podmínky účasti v soutěži  

Vánoční soutěž o podprsenku Triola dle vlastního výběru (dále jen „soutěž“).

Pořadatel soutěže (i) v Česku obchodní společnost Triola a.s., IČO: 601 92 984, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2293, a (ii) na Slovensku obchodní společnost Triola SK s. r. o., IČO: 48 134 171, se sídlem Popradská 71, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 103650/B (dále jen „pořadatel“).                                                                                                                    
Místo konání soutěže: 24 firemních prodejen TRIOLA.

Firemní prodejny:

Triola Praha 4, Kosmická 739/5  149 00
Triola Praha 7, Obchodní centrum Stromovka, Veletržní 24  140 00
Triola Praha 9, Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6  198 19
Triola Praha 5, Metropole Zličín, Řevnická 1  155 21
Triola Plzeň, nám. Republiky 22  301 00
Triola Pardubice, Třída Míru 2670  530 02
Triola Poděbrady, Divadelní 66/3  290 01
Triola Jindřichův Hradec, Panská 91 (OD Kubák)  377 01
Triola České Budějovice, Hroznová 24  370 01
Triola Karlovy Vary Varyáda, Kpt. Jaroše 375/31  36006
Triola Ostrava Avion Shopping Park, Rudná 114  700 03
Triola Liberec Géčko, Sousedská 599  460 11
Triola Ústí nad Labem, Mírové náměstí 18  400 01
Triola Olympia Teplice, Srbická 464  41501
Triola Brno, Orlí 516/20  602 00
Triola Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 1107  738 01
Triola Citypark Jihlava, Hradební 1  586 01
Triola Nákupní centrum Bondy, Tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav  293 01
Triola Aupark Bratislava, Einsteinova ul. 18  851 01
Triola Ostrava Nová Karolina, Jantarová 3344/4  70200
Triola Olomouc Šantovka, Polská 1  77900
Triola Aupark Hradec Králové, Gočárova třída 1754/48  500 02
Triola Varnsdorf, Národní 486  40747
Triola Olympia Brno, U Dálnice 777, Modřice  664 42

Do soutěže se může zapojit každý člen Triola klubu. Pokud nejste členem Triola klubu, můžete se bezplatně zaregistrovat na firemní prodejně před svým nákupem.

Účastníkem soutěže se stanete, splníte-li tyto kroky:

1. KROK: nakoupíte libovolné zboží (libovolné hodnoty) na firemní prodejně TRIOLA.
2. KROK: na zadní stranu kopie účtenky, kterou pro účel soutěže obdržíte od prodejního personálu, uvedete čitelně platný kontakt na Vaši osobu (e-mailovou adresu nebo telefon), kopie účtenky bez kontaktního údaje nebude zařazena do soutěže.
3. KROK: vhodíte takto upravenou kopii účtenky (za příslušný nákup) do zapečetěného boxu umístěného na prodejně a označeného textem: VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O PODPRSENKU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU.

Počet nákupů v termínu konání soutěže není omezen.

III. Zpracování osobních údajů

Pořadatel je jako správce, s právním základem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, oprávněn zpracovávat kontakty (e-mailovou adresu a/nebo telefon) poskytnuté účastníky do soutěže, a to až do předání výher výhercům soutěže. Po vylosování výherců budou nevýherní kopie účtenek skartovány. Jakékoli další zpracování (kontaktních údajů výherců) po ukončení soutěže bude prováděno pouze v souvislosti s plněním právních povinností pořadatele vyžadovaných platnou a účinnou právní úpravou (např. pro účely daňové evidence), a to po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.                                                                                                  

IV. Jak bude vybrán výherce?

Na každé z firemních prodejen se bude losovat jeden výherce. Výherci budou vylosováni v pondělí 8. 1. 2024 v 17 hod. na firemních prodejnách TRIOLA. Toto losování bude veřejné.
Na základě losování bude výherce kontaktován prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, který uvedl při registraci na kopii účtu.

V. Výhra

Výhrou v soutěži je podprsenka dle vlastního výběru. Výherce je povinen si výhru vybrat a převzít do jednoho měsíce od vylosování, tedy do 8. 2. 2024. Pokud se tak nestane, na výhru nebo její část ztrácí nárok. Na výhru ztrácí výherce nárok rovněž v případě, že zůstane nekontaktní a pořadateli se ho nepodaří ve lhůtě uvedené v předchozí větě kontaktovat na jím uvedené e-mailové adrese nebo telefonu.

VI. Další podmínky soutěže

Účastníci soutěže se účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádná jiná plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a výherce nevyhlásit.
Tato propagační soutěž se pro Slovenskou republiku pořádá dle § 3 odst. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardních hrách v platném znění.

V Praze dne 30. 11. 2023