Zmenšovací podprsenky minimizery
Zmenšovací podprsenky minimizery

Každý zákazník Triola a.s. má nárok na členství v TRIOLA KLUBU a na požádání získat klubovou kartu – KARTU PLNOU VÝHOD (dále jen členská karta). Každému členovi Triola klubu může být vydána pouze jedna členská karta, která ho opravňuje k získání členských výhod. Výhody Triola klubu může člen čerpat na firemních prodejnách Triola a na oficiálním e-shopu Triola - www.triola.cz

Podmínky členství a získání členské karty

REGISTRACE – každý zájemce o členství v T-klubu vyplní registrační formulář na jedné z našich firemních prodejen nebo provede on-line registraci na e-shopu . Při registraci je vyžadováno jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo a podpis/souhlas s Podmínkami členství. Bez udání těchto informací nemůže členství vzniknout. U registrace on-line je dalším povinným údajem korespondenční adresa, na kterou bude členská karta vedena. Datum narození je nepovinný údaj, ale je nutný pro využití narozeninové slevy. Bez zadání data narození nebude členovi nabízena narozeninová sleva 10 %.

Registrovanému členovi bude následně vydána členská karta Triola klubu fyzicky přímo na prodejně. V případě on-line registrace je karta virtuální, kdy na prodejně stačí zadat e-mailovou adresu.

Členská karta musí být opatřena jménem, příjmením a podpisem držitele karty, bez těchto údajů je členská karta neplatná a bude zaměstnancem prodejny držiteli odebrána.

Členství v Triola klubu, stejně tak platnost členské karty, je na dobu neurčitou.

Ukončit členství lze písemnou formou s platností dnem doručení oznámení o ukončení členství formou e-mailu na adresu triolaklub@triola.cz nebo na korespondenční adresu: Triola a.s., 5. května 65, 140 21 Praha 4

Členství i členská karta jsou nepřenosné a výhody plynoucí z členství může čerpat bezvýhradně člen Triola klubu osobně.


Závěrečná ustanovení

Zákaznický program TRIOLA KLUB je určen pro zákazníky společnosti Triola a.s. se sídlem 5. května 65, Praha 4, IČ: 60192984, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2293. Tento program je zaměřen na stálé zákazníky firemních prodejen Triola a.s. v České republice. Zákazníci se stávají členy programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem/souhlasem s podmínkami členství při registraci prostřednictvím registračního formuláře.

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění dává registrovaný člen Triola klubu svým podpisem registračního formuláře souhlas, aby poskytované údaje byly zpracovávány a uchovány v evidenci Triola a.s. až do jejich skartace. Triola a.s. se zavazuje, že tyto údaje nebudou poskytovány třetí osobě.

Poskytnutím e-mailové adresy zákazník souhlasí s pravidelným zasíláním novinek a dalších aktuálních informací prostřednictvím e-mailu.