Každý zákazník Triola a.s. má nárok na členství v TRIOLA KLUBU a na požádání získat klubovou kartu – KARTU PLNOU VÝHOD (dále jen členská karta). Každému členovi Triola klubu může být vydána pouze jedna členská karta, která ho opravňuje k získání členských výhod. Výhody Triola klubu může člen čerpat na firemních prodejnách Triola a na oficiálním e-shopu Triola - www.triola.cz

Podmínky členství a získání členské karty

REGISTRACE – každý zájemce o členství v T-klubu vyplní registrační formulář na jedné z našich firemních prodejen nebo provede on-line registraci na e-shopu . Při registraci je vyžadováno jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo a podpis/souhlas s Podmínkami členství. Bez udání těchto informací nemůže členství vzniknout. U registrace on-line je dalším povinným údajem korespondenční adresa, na kterou bude členská karta vedena. Datum narození je nepovinný údaj, ale je nutný pro využití narozeninové slevy. Bez zadání data narození nebude členovi nabízena narozeninová sleva 10 %.

Registrovanému členovi bude následně vydána členská karta Triola klubu fyzicky přímo na prodejně. V případě on-line registrace je karta virtuální, kdy na prodejně stačí zadat e-mailovou adresu.

Členská karta musí být opatřena jménem, příjmením a podpisem držitele karty, bez těchto údajů je členská karta neplatná a bude zaměstnancem prodejny držiteli odebrána.

Členství v Triola klubu, stejně tak platnost členské karty, je na dobu neurčitou.

Ukončit členství lze písemnou formou s platností dnem doručení oznámení o ukončení členství formou e-mailu na adresu triolaklub@triola.cz nebo na korespondenční adresu: Triola a.s., 5. května 65, 140 21 Praha 4

Členství i členská karta jsou nepřenosné a výhody plynoucí z členství může čerpat bezvýhradně člen Triola klubu osobně.


Závěrečná ustanovení

Zákaznický program „Triola klub“ je určen pro zákazníky společnosti Triola a.s., IČO: 60192984, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2293. Tento program je zaměřen na stálé zákazníky firemních prodejen Triola a.s. v České republice. Zákazníci se stávají členy Triola klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem/souhlasem s podmínkami členství při registraci prostřednictvím registračního formuláře.

Svou informační povinnost vůči členovi Triola klubu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“), související se zpracováním osobních údajů pro účely členství v Triola klubu plní Triola a.s. prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Poskytnutím e-mailové adresy při registraci zákazník souhlasí, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, s pravidelným zasíláním novinek a dalších aktuálních informací elektronickou poštou.