Triola dárková poukázka soutěž

SOUTĚŽ

O 3 poukázky za 2000 Kč!

Pokud v období od 16. 6. 2024 do 30. 6. 2024 odpovíte na otázku uvedenou v našem newsletteru, automaticky se zařadíte do losování! Odpovědi zasílejte na info@triola.cz.

!! Soutěžíme o 3 dárkové poukázky v hodnotě 2000 Kč! !!

Pravidla soutěže

I. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 16. 6. 2024 do 30. 6. 2024 (soutěž bude ukončena ve 23:59) a je určena pro soutěžící z České republiky.

II. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je odpověď na soutěžní otázku v newsletteru. Soutěž je určena pro zákazníky odebírající newsletter e-shopu Triola.cz.

III. Jak bude vybrán výherce?

Výherce soutěže a případné náhradní výherce vylosujeme v sídle společnosti Triola a. s. dne 1. 7. 2024 z odpovědí. Jejich jména budou uveřejněna zde na této stránce pod pravidly soutěže. Výherce budeme kontaktovat e-mailem.

IV. Výhra

Výhrou v soutěži je poukázka v hodnotě 2000 Kč. Výherce je povinen si výhru vybrat a převzít do 15. 7. 2024. Pokud se tak nestane, na výhru nebo její část ztrácí nárok.

V. Výherci

Výherci budou vyhlášeni zde pod pravidly soutěže dne 1. 7. 2024. Následně budou vyzváni pořadatelem soutěže k zaslání svých kontaktních údajů, a to do 14 dní od vyhlášení, tj. do 15. 7. 2024. V případě, že výherce v této lhůtě nebude reagovat na výzvu od pořadatele soutěže, ztrácí na výhru nárok a pořadatel soutěže osloví náhradního výherce. Zasláním kontaktních údajů výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže má právo na zpracování těchto osobních údajů pro účely vyhlášení výsledků soutěže.

VI. Další podmínky soutěže

Účastníci soutěže se zúčastňují s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedena v pravidlech soutěže. Soutěžící, jejichž jednání bude porušovat právní předpisy nebo bude v rozporu s dobrými mravy nebo poškozovat dobré jméno pořadatele nebo třetích stran, budou ze soutěže vyloučeni. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a výherce nevyhlásit.