Triola soutež o dárkové poukázky

SOUTĚŽ

O 5 poukázek v hodnotě 2000 Kč

!! Soutěžte s námi a vyhrajte jeden z 5 voucherů v hodnotě 2000 Kč! !!


Jak se zapojit?

Navštivte ve dnech od 15. 5. 2024 do 15. 6. 2024 naše webové stránky a prohlédněte si nabídku plavek značky Triola.
Sledujte náš Facebook, nebo Instagram a odpovězte na soutěžní otázku: Které plavky značky Triola jsou pro vás TOP?
Odpověď zašlete na e-mail info@triola.cz.

Pravidla soutěže

I. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 15. 5. 2024 do 15. 6. 2024 (soutěž bude ukončena ve 23:59) a je určena pro soutěžící z Česka.

II. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je odpověď na soutěžní otázku: Které plavky zn. Triola jsou pro vás TOP? Na e-mail: info@triola.cz a sledováním stránky Facebook Triola , nebo Instagram Triola.

III. Jak bude vybrán výherce?

Vítěze soutěže a případné náhradní vítěze vylosujeme v sídle společnosti Triola a. s. 16. 6. 2024 ze zaslaných odpovědí. Jejich jména budou uveřejněna a zde na této stránce pod pravidly soutěže. Výherce budeme kontaktovat e-mailem.

IV. Výhra

Výhrou v soutěži je poukázka v hodnotě 2000 Kč. Výherce je povinen si výhru vybrat a převzít do 30. 6. 2024. Pokud se tak nestane, na výhru nebo její část ztrácí nárok.

V. Výherce

Výherci budou vyhlášeni na této stránce, pod pravidly soutěže dne 16. 6. 2024. Následně budou vyzváni pořadatelem soutěže k zaslání svých kontaktních údajů, a to do 14 dnů od vyhlášení, tj. do 30. 6. 2024. V případě, že výherce v této lhůtě nebude reagovat na výzvu od pořadatele soutěže, ztrácí na výhru nárok a pořadatel soutěže osloví výherce náhradního. Zasláním kontaktních údajů výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže má právo na zpracování těchto jeho osobních údajů pro účely vyhlášení výsledků soutěže.

VI. Další podmínky soutěže

Účastníci soutěže se účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádná jiná plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedena v pravidlech soutěže. Soutěžící, jejichž jednání bude porušovat právní předpisy nebo bude v rozporu s dobrými mravy nebo poškozovat dobré jméno pořadatele nebo třetích stran, budou ze soutěže vyloučeni. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a výherce nevyhlásit. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.