Triola poukázka

SOUTĚŽ

O 10 poukázek v hodnotě 2000 Kč

Pokud si ve dnech od 11. 10. 2023 do 31. 10. 2023 stáhnete naší digitální kartičku Triola, automaticky se zařadíte do slosování!

!! Soutěžíme o 10 dárkových poukázek v hodnotě 2000 Kč !!

Pravidla soutěže

I. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 11. 10. 2023 do 31. 10. 2023 (soutěž bude ukončena ve 23:59) a je určena pro soutěžící z Česka i Slovenska.

II. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je stažení digitální kartičky Triola na základě odkazu v direct mailu. Soutěž je takto určena pro zákazníky odebírající newsletter e-shopu Triola.cz.

III. Jak bude vybrán výherce?

Vítěze soutěže a případné náhradní vítěze vylosujeme v sídle společnosti Triola a. s. 1. 11. 2023 z výpisu stažených karet v období, kdy probíhala soutěž. Jejich jména budou uveřejněna a zde na této stránce pod pravidly soutěže. Výherce budeme kontaktovat e-mailem.

IV. Výhra

Výhrou v soutěži je poukázka v hodnotě 2000 Kč (80 €). Výherce je povinen si výhru vybrat a převzít do 14. 11. 2023. Pokud se tak nestane, na výhru nebo její část ztrácí nárok.

V. Výherce

Výherci budou vyhlášeni zde pod pravidly soutěžte dne 1. 11. 2023. Následně budou vyzváni pořadatelem soutěže k zaslání svých kontaktních údajů, a to do 14 dnů od vyhlášení, tj. do 14. 11. 2023. V případě, že výherce v této lhůtě nebude reagovat na výzvu od pořadatele soutěže, ztrácí na výhru nárok a pořadatel soutěže osloví výherce náhradního. Zasláním kontaktních údajů výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže má právo na zpracování těchto jeho osobních údajů pro účely vyhlášení výsledků soutěže.

VI. Další podmínky soutěže

Účastníci soutěže se účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádná jiná plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedena v pravidlech soutěže. Soutěžící, jejichž jednání bude porušovat právní předpisy nebo bude v rozporu s dobrými mravy nebo poškozovat dobré jméno pořadatele nebo třetích stran, budou ze soutěže vyloučeni. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a výherce nevyhlásit. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

VÝHERKYNĚ

Anna Soukupová

Dana Hyklová

Kateřina Hvozdecká

Kateřina Jirušková

Marie Chaleplisová

Nikola Tomsova

Markéta Wolfová

Blanka Nováková

Helena Zemanová

Pavla Beranová