Vyzkoušejte zboží na prodejně!
Vyzkoušejte zboží na prodejně!

Soutěž o 3x noční prádlo dle vlastního výběru

01.02.21 | Nechte se inspirovat

Pojďte si s námi zasoutěžit o 3x noční prádlo dle vlastního výběru! Stačí když nakoupíte na našem e-shopu v období od 1. 2. do 28. 2. 2021.

Soutěž o 3x noční prádlo dle vlastního výběru
Pojďte si s námi zasoutěžit o 3x noční prádlo dle vlastního výběru! Stačí když nakoupíte na našem e-shopu v období od 1. 2. do 28. 2. 2021.

Pokud ve dnech od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 nakoupíte na e-shopu Triola, bude vaše objednávka zařazena do slosování o noční prádlo dle vlastního výběru. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž o poukázku Triola bude probíhat od 1. 2. 2021 0:00 do 28. 2. 2021 23:59 a je určena pro soutěžící z Česka i Slovenska. 

II. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Podmínkou je nákup na e-shopu v jakékoliv hodnotě. Nákup se počítá pouze u objednávek, u kterých nebudete odstupovat od smlouvy a vytvořených na e-shopu www.triola.cz a www.triola.sk v daném období.

III. JAK BUDE VYBRÁN VÍTĚZ?

Vítěze soutěže a případné náhradní vítěze vylosujeme v sídle společnosti Triola a.s. 15. 3. 2021 z platných objednávek. Jejich jména budou uveřejněna na www.triola.cz a www.triola.sk

IV. VÝHRA

Výhrou v soutěži je 3x noční prádlo dle vlastního výběru z kategorie https://www.triola.cz/88-nocni-pradlo. Vítězům soutěže zašleme vybrané noční prádlo přepravcem. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, též ji nelze vymáhat soudně.

V. VÝHERCE

Výherce bude vyhlášen na webové stránce www.triola.cz a www.triola.sk dne 15. 3. 2021. Následně bude vyzván pořadatelem soutěže k zaslání svých kontaktních údajů a vybraného nočního prádla, a to do 14 dnů od vyhlášení, tj. do 29. 3. 2021. V případě, že výherce v této lhůtě nebude reagovat na výzvu od pořadatele soutěže, ztrácí na výhru nárok a pořadatel soutěže osloví výherce náhradního.

Zasláním kontaktních údajů výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže má právo na zpracování těchto jeho osobních údajů pro účely vyhlášení výsledků soutěže.

VI. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastníci soutěže se účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádná jiná plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedena v pravidlech soutěže.

Soutěžící, jejichž jednání bude porušovat právní předpisy nebo bude v rozporu s dobrými mravy nebo poškozovat dobré jméno pořadatele nebo třetích stran, budou ze soutěže vyloučeni.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a výherce nevyhlásit!

Soutěž platí pouze na e-shopu!

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Pořadatelem soutěže je společnost Triola a. s., 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO 60192984

V Praze dne 1. 2. 2021

Výherci:

Radka Cabáková

Hana Kadlecová

Jana Martinková

Comments

Log in or register to post comments