Soutěž o proměnu s Triolou

06.06.23 | Ženy Trioly

Soutěž o proměnu se stylistkou spodního prádla Žanetou.

Soutěž o proměnu s Triolou
Soutěž o proměnu se stylistkou spodního prádla Žanetou.

1.Napište nám do KOMENTÁŘE pod tento příspěvek: bit.ly/facebook-promena23

2. Nezapomeňte v komentáři OZNAČIT dámu, se kterou byste si společnou proměnu nejvíce užila.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O PROMĚNU

I. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž o proměnu bude probíhat od 6. 6. 2023 do 13. 6. 2023 a je určena pro soutěžící z Česka i Slovenska.

II. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Podmínkou účasti v soutěži je do komentářů pod tento příspěvek:  napsat, co všechno může způsobit nošení nesprávné velikosti podprsenky a v komentáři označit jednoho člověka, který by si proměnu zasloužil stejně jako vy.

III. JAK BUDE VYBRÁN VÍTĚZ?

Vítěze soutěže vylosujeme v sídle společnosti Triola a.s. dne 13. 6. 2023. Jejich jména budou uveřejněna na www.triola.cz, www.triola.sk, www.facebook.com/triola.cz.

IV. VÝHRA

Výhrou v soutěži je:

    • set prádla (podprsenka + kalhotky) dle vlastního výběru,

    • osobní konzultace s profesionální stylistkou spodního prádla Triola,

    • služby profesionální vizážistky ZDARMA.

Výhru nelze vyplatit v hotovosti, též ji nelze vymáhat soudně.

V. VÝHERCE

Výherce bude vyhlášen na webové stránce www.triola.cz a www.triola.sk a na Facebooku www.facebook.com/triola.cz dne 13. 6. 2023. Následně bude vyzván pořadatelem soutěže k zaslání svých kontaktních údajů, a to do 14 dnů od vyhlášení, tj. do 27. 6. 2023. 

V případě, že výherce v této lhůtě nebude reagovat na výzvu od pořadatele soutěže, ztrácí na výhru nárok a pořadatel soutěže osloví výherce náhradního.

VI. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastníci soutěže se účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádná jiná plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedena v pravidlech soutěže.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s fotodokumentací proměny (fotky před proměnou a po proměně) společností Triola a. s. Dále tím, že firma Triola a. s. je oprávněna užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Soutěžící, jejichž jednání bude porušovat právní předpisy nebo bude v rozporu s dobrými mravy nebo poškozovat dobré jméno pořadatele nebo třetích stran, budou ze soutěže vyloučeni.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a výherce nevyhlásit!

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Pořadatelem soutěže je společnost Triola a. s., 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO 60192984

V Praze dne 6. 6. 2023