SOUTĚŽ O PROMĚNU

15.09.21 | Ženy Trioly

Přihlaste se do soutěže o celkovou proměnu s profesionální stylistkou spodního prádla Žanetou. Pravidla jsou jednoduchá.

SOUTĚŽ O PROMĚNU
Přihlaste se do soutěže o celkovou proměnu s profesionální stylistkou spodního prádla Žanetou. Pravidla jsou jednoduchá.

1. Napište do komentářů pod tento příspěvek: https://bit.ly/PromenaSoutez s čím byste od stylistky Žanety chtěla poradit.

2. V komentáři označte jednoho člověka, který by si proměnu zasloužil stejně jako vy.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O PROMĚNU

I. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž o proměnu bude probíhat od 15. 9. 2021 do 30. 9. 2021 a je určena pro soutěžící z Česka i Slovenska.

II. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Podmínkou účasti v soutěži je do komentářů pod tento příspěvek: https://bit.ly/PromenaSoutez napsat, s čím byste od stylistky Žanety chtěla poradit a v komentáři označit jednoho člověka, který by si proměnu zasloužil stejně jako vy.

III. JAK BUDE VYBRÁN VÍTĚZ?

Vítěze soutěže vylosujeme v sídle společnosti Triola a.s. dne 30. 9. 2021. Jejich jména budou uveřejněna na www.triola.cz, www.triola.sk, www.facebook.com/triola.cz.

IV. VÝHRA

Výhrou v soutěži je:

    • set prádla (podprsenka + kalhotky) dle vlastního výběru,

    • osobní konzultace s profesionální stylistkou spodního prádla Triola,

    • služby profesionální vizážistky ZDARMA.

Výhru nelze vyplatit v hotovosti, též ji nelze vymáhat soudně.

V. VÝHERCE

Výherce bude vyhlášen na webové stránce www.triola.cz a www.triola.sk a na Facebooku www.facebook.com/triola.cz dne 30. 9. 2021. Následně bude vyzván pořadatelem soutěže k zaslání svých kontaktních údajů, a to do 14 dnů od vyhlášení, tj. Do 14. 10. 2021. 

V případě, že výherce v této lhůtě nebude reagovat na výzvu od pořadatele soutěže, ztrácí na výhru nárok a pořadatel soutěže osloví výherce náhradního.

VI. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastníci soutěže se účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádná jiná plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedena v pravidlech soutěže.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s fotodokumentací proměny (fotky před proměnou a po proměně) společností Triola a. s. Dále tím, že firma Triola a. s. je oprávněna užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Soutěžící, jejichž jednání bude porušovat právní předpisy nebo bude v rozporu s dobrými mravy nebo poškozovat dobré jméno pořadatele nebo třetích stran, budou ze soutěže vyloučeni.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a výherce nevyhlásit!

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Pořadatelem soutěže je společnost Triola a. s., 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO 60192984

V Praze dne 15. 9. 2021

Comments

Log in or register to post comments