VAV PROJEKTY

Název projektu: SMART TEXTILIE

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010277

Doba realizace: 2017 - 2020

Předmět a cíl: Projekt je zaměřen na vývoj podprsenek a body prádla umožňujících pomocí integrovaných senzorů snímat životní funkce nositele. Projekt je zaměřen na vývoj produktů obsahujících bateriově napájenou nositelnou elektroniku komunikující s běžnou domácí elektronikou (tablet, mobilní telefon). Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Rozšíření výrobní kapacity

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021709

Doba realizace: 2020

Předmět a cíl: Předmětem projektu je rozšíření výrobní kapacity pro výrobu jednorázových zdravotnických masek dle EN 14683. Rozšíření kapacity spočívá ve vložení druhého výrobního unitu do již existující výrobní linky na výrobu nanovláken. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost