Triola Google+

Podmínky členství

triola_klub_maly

TRIOLA KLUB

Každý zákazník Triola a.s. má nárok na členství v TRIOLA KLUBU (dále jen T-klub) a na získání klubové karty – KARTY PLNÉ VÝHOD (dále jen členská karta). Každému členovi T-klubu může být vydána pouze jedna členská karta, která ho opravňuje k získání členských výhod. Výhody Triola klubu může člen čerpat na firemních prodejnách Triola a na oficiálním eshopu Triola - eshop.triola.cz.  

Podmínky členství a získání členské karty

 • REGISTRACE – každý zájemce o členství v T-klubu vyplní registrační formulář na jedné z našich firemních prodejen, nebo provede on-line registraci na http://eshop.triola.cz/registrace-triola-klub. Při registraci je vyžadováno jméno, příjmení, e-mailová adresa a podpis/souhlas s Podmínkami členství. Bez udání těchto informací nemůže členství vzniknout. U registrace on-line je dalším povinným údajem korespondenční adresa na kterou bude členská karta zaslána. Datum narození je nepovinný údaj, ale je nutný pro využití narozeninové slevy. Bez zadání data narození nebude členovi nabízena narozeninová sleva 15%.

 • Registrovanému členovi bude následně vydána členská karta Triola klubu fyzicky přímo na prodejně, nebo v případě on-line registrace poštou adresu udanou při registraci nejpozději do 30 dnů od registrace.

 • Členská karta musí být opatřena jménem, příjmením a podpisem držitele karty, bez těchto údajů je členská karta neplatná a bude zaměstnancem prodejny držiteli odebrána.

 • Při nákupu na firemní prodejně Triola není možné čerpat výhody nabízené pro členy T-klubu bez předložení členské karty.

 • Členství v T-klubu, stejně tak platnost členské karty, je na dobu neurčitou.

 • Ukončit členství lze písemnou formou s platností dnem doručení oznámení o ukončení členství

  • formou emailu na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo

  • na korespondenční adresu: Triola a.s., 5. května 65, 140 21 Praha 4

 • Členství i členská karta jsou nepřenosné a výhody plynoucí z členství může čerpat bezvýhradně člen T-klubu osobně.


Závěrečná ustanovení

Zákaznický program TRIOLA KLUB je určen pro zákazníky společnosti Triola a.s. se sídlem 5. května 65, Praha 4, IČ: 60192984, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2293. Tento program je zaměřen na stálé zákazníky firemních prodejen Triola a.s. v České republice. Zákazníci se stávají členy programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem/souhlasem s podmínkami členství při registraci prostřednictvím registračního formuláře.

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění dává registrovaný člen T-klubu svým podpisem registračního formuláře souhlas, aby poskytované údaje byly zpracovávány a uchovány v evidenci Triola a.s. až do jejich skartace. Triola a.s. se zavazuje, že tyto údaje nebudou poskytovány třetí osobě.

© 2011 Triola a.s. | Design by HSdesign Jakékoli další používání či šíření textů a obrázků z www.triola.cz je možné jen se souhlasem společnosti Triola a.s.

Implementace informačního systému v Triola a.s. je spolufinancována Evropskou unií, program Podnikání a inovace - ICT v podnicích.
euzelena_firma_male