Triola bloguje

Podmínky členství

triola_klub_maly

TRIOLA KLUB

Každý zákazník firemní prodejny Triola a.s., který v rámci firemní prodejny zrealizuje a řádně uhradí nákup v minimální výši 500 Kč, má nárok na členství v TRIOLA KLUBU (dále jen T-klub) a na získání klubové karty – KARTY PLNÉ VÝHOD (dále jen členská karta). Každému členovi T-klubu může být vydána pouze jedna členská karta, která ho opravňuje k získání členských výhod. Členská karta musí být předložena vždy před nákupem a je nepřenosná. Členská karta musí být opatřena jménem, příjmením a podpisem držitele karty, bez těchto údajů je členská karta neplatná a bude zaměstnancem prodejny držiteli odebrána. Bez předložení členské karty není možné čerpat žádnou z výhod nabízených pro členy T-klubu.

Vznik členství a získání členské karty

 • je podmíněno minimálním nákupem ve výši 500 Kč na libovolné firemní prodejně Triola a.s.
 • REGISTRACE – každý zájemce o členství v T-klubu vyplní na zvláštní registrační formulář: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a vše stvrdí svým podpisem (bez udání těchto informací nemůže členství vzniknout) + datum narození a korespondenční adresu (nepovinné údaje, které ale umožní využití dalších výhod). Zaměstnanec prodejny provede se zájemcem o členství kontrolu čitelnosti vyplněných údajů a do formuláře doplní registrační číslo karty, kterou zájemce obdrží při své registraci
 • registrační formulář přebírá prodejce za účelem zařazení údajů do databáze členů T-klubu
 • zaměstnanec prodejny osobně vyplní na členské kartě hůlkovým písmem: jméno a příjmení držitele členské karty.
 • nový člen následně členskou kartu podepíše (tento podpis bude sloužit jako podpisový vzor při čerpání členských výhod) a převezme ji

Podmínky členství

 • součástí členství T-klubu je členská karta – KARTA PLNÁ VÝHOD
 • členství v T-klubu, stejně tak platnost členské karty, je na dobu neurčitou.
 • Ukončit členství lze písemnou formou s platností dnem doručení oznámení o ukončení členství
  • formou emailu na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo
  • na korespondenční adresu: Triola a.s., 5. května 65, 140 21 Praha 4
 • členství i členská karta jsou nepřenosné a výhody plynoucí z členství může čerpat bezvýhradně člen T-klubu osobně
 • členskou kartu lze neprodleně po registraci uplatnit v místě prodeje, kde byla členská karta vydána (s výjimkou nákupu, při kterém nárok na členství v T-klubu vznikl) a dále po 30 dnech v celé sítí firemních prodejen Triola a.s. a v oficiálním internetovém obchodě eshop.triola.cz.
 • prostřednictvím členské karty může každý člen T-klubu čerpat nabízené výhody, slevy nebo se účastnit akcí pořádaných výhradně pro členy T-klubu
 • výhody T-klubu mohou čerpat výhradně členové klubu, a to pouze po předložení členské karty v síti firemních prodejen nebo po registraci a následném přihlášení do eshopu.triola.cz.  Podrobné informace, jak Kartu plnou výhod využít v eshopu Triola, naleznete v tomto článku >>


Uplatnění členské karty při nákupu ve firemní prodejně Triola underwear

Člen uplatňující některou z členských výhod musí o svém záměru informovat zaměstnance prodejny před placením svého nákupu.

Zaměstnanec prodejny je povinen členovi klubu dát k podpisu (dle podpisového vzoru) prodejní doklad s údaji

 • o čísle členské karty
 • info o čerpání výhod/y člena klubu (tj. výše trvalé slevy 3%, případně dárek či jiná sleva realizovaná v rámci akčních nabídek T-klubu)
 • člen T-klubu je povinen takový prodejní doklad stvrdit svým podpisem
 • členem podepsaný prodejní doklad si ponechá prodejní personál, druhý obdrží člen T-klubu jako doklad o nákupu pro případnou reklamaci nakoupeného zboží


Uplatnění členské karty při nákupu na eshopu Triola

Před prvním nákupem v eshopu Triola (eshop.triola.cz) je nutná registrace. Při registraci do kolonky E-MAIL vyplňte stejný email, jako v registračním formuláři, který jste vyplnil/a ve firemní prodejně Triola při registraci do Triola klubu. Po přihlášení se Vám automaticky u všech produktů zobrazí cena po slevě 3% - tedy standardní výhoda pro členy našeho klubu + budete mít možnost čerpat veškeré další členské výhody (narozeninovou slevu, dárky k nákupům apod.). Podrobné informace, jak Kartu plnou výhod využít v eshopu Triola, naleznete v tomto článku >>


Závěrečná ustanovení

Zákaznický program TRIOLA KLUB je určen pro zákazníky společnosti Triola a.s. se sídlem 5. května 65, Praha 4, IČ: 60192984, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2293. Tento program je zaměřen na stálé zákazníky firemních prodejen Triola a.s. v České republice. Zákazníci se stávají členy programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem při registraci prostřednictvím registračního formuláře.

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění dává registrovaný člen T-klubu svým podpisem registračního formuláře souhlas, aby poskytované údaje byly zpracovávány a uchovány v evidenci Triola a.s. až do jejich skartace. Triola a.s. se zavazuje, že tyto údaje nebudou poskytovány třetí osobě.

© 2011 Triola a.s. | Design by HSdesign Jakékoli další používání či šíření textů a obrázků z www.triola.cz je možné jen se souhlasem společnosti Triola a.s.

Implementace informačního systému v Triola a.s. je spolufinancována Evropskou unií, program Podnikání a inovace - ICT v podnicích.
euzelena_firma_male